joi, 17 martie 2011

Ordine de zi pentru Adunarea Generala

In data de 30.03.2011, 0ra 16.30 la sediul filialei 1 Ilfov va avea loc adunarea generala cu urmatoarea ordine de zi, astfel: 1. Informare asupra demersurilor juridice efectuate pana in prezent si stadiul acestora - prezinta av. Pielmus. 2. Propuneri pentru completarea biroului operativ cu personal conform anexei 1 din ROF. 3. Analiza privind participarea la actiunile sindicale din 24.01.2011 si 01.03.2011 si dezbateri privind modalitatile de achizitionare a materialelor necesare filialei pentru mitinguri. 4. Probleme Diverse - deschiderea de noi puncte de lucru, etc. Dragi colegi va asteptam !

joi, 3 martie 2011

Urgent depuneti imputernicirile !

Conform hotărârii avocatului, dosarele de la pasul 1b trebuiesc însoţite de imputernicire de reprezentare în justiţie de catre SCMD. Va rugam sa treceti pe la filială cu aceasta (modelul este afişat pe site) în 2 (două) exemplare.

Va multumesc !