luni, 1 octombrie 2012

Adunare generala 06.10.2012

INFORMARE Presedintii filialelor SCMD din mun. Bucuresti si jud. Ilfov ,in urma analizei efectuate cu ocazia sedintei de cooperare din data de 04.09.2012 privind Planul de masuri in vederea pregatirii si desfasurarii CNR – 2012 au decis ca in ziua de 06.10.2012 , intre orele 09.30-14.00 sa se desfasoare ADUNAREA GENERALA INTRUNITA a filialelor din mun. Bucuresti si jud.Ilfov. Adunarea Generala se va desfasura in doua sesiuni de lucru. Sesiunea 1 – Stabilirea strategiei noastre privind imbunatatirea calitatii vietii pensionarilor militari ,actuali si viitori,cu sprijinul nemijlocit al autoritatilor statului. -Implicarea filialelor SCMD din Bucuresti si Ilfov in desfasurarea alegerilor locale si a referendumului; -Strategia USL privind alegerile generale si prezentarea unor elemente din programul de guvernare referitoare la pensionarii militari. Punctul de vedere al USL privind implicarea filialelor SCMD din Bucuresti si Ilfov in campania electorala pentru alegerile generale. La aceasta sesiune au fost invitati sa participe ministrii MApN, MAI,SRI si Min. Muncii precum si reprezentantii USL la nivelul mun. Bucuresti si jud. Ilfov. Sesiunea 2 – cu urmatoarea ordine de zi: -Informare privind activitatile filialelor din Bucuresti si Ilfov de la ultimul CNR pana in prezent; -Situatia actiunilor in instanta la nivelul mun. Bucuresti si jud. Ilfov; -Situatia economico-financiara a filialelor; -Propuneri privind strategia viitoare a SCMD si prezentarea Apelului adresat tuturor membrilor sindicatului. Avand in vedere importanta Adunarii Generale ,am invitat membrii Comitetului Director sa ia parte la aceasta activitate si sa desemneze specialisti ai departamentelor juridic si economico-financiar pentru prezentarea situatiilor din aceste domenii la nivelul mun. Bucuresti si jud. Ilfov. Adunarea Generala Intrunita se va desfasura la Centrul Cultural MAI din str. Mihai Voda nr. 17, sector 5 (langa fostul sediu al MAI). Pentru buna desfasurare a avtivitatii solicitam ca prezenta in sala sa se efectueze pana la ora 09.30. Accesul in sala se va face pe baza legitimatiei de membru SCMD. Biroul Operativ

vineri, 14 septembrie 2012

Solicitare Imputerniciri

Casa de avocatura Gilca&Vasiliu, ne comunica faptul ca instantele de judecata solicita - sub nditia unor sanctiuni - depunerea la dosarele cauzelor a imputernicirilor care trebuie date de catre membrii de sindicat conducerii acestuia (in cf. cu prevederile art. 28, alin 2/Legea nr. 62/2011, privind dialogul social). Pentru a indeplini solicitarea instantelor de judecata, membrii de sindicat care figureaza in tabelul de mai jos, sunt rugati sa se prezinte la sediul SCMD (central sau al filialei de care apartin) si sa semneze aceste imputerniciri. Data pana la care trebuie facut acest demers este direct legata de primul termen de judecta care urmeaza in dosarul fiecaruia, respectiv cu cca. 5-7 zile in devans, timp necesar transmiterii documentelor la avocati. Aceste documente pot fi prezentate si direct in instanta, la termenele de judecata. Acestea se pot afla accesand site-ul: www.noulportal.just.ro, pentru TMB sau www.curtea de apel bucuresti.ro, pentru CAB, mentionand numarul dosarului in fereastra de dialog. Tabelul se afla la : http://paginajuridicascmd.blogspot.ro/

miercuri, 5 septembrie 2012

IN ATENTIA MEMBRILOR SCMD DIN BUCURESTI SI ILFOV

Casa de avocatura Gilca&Vasiliu ne-a comunicat situatia partiala cu membrii SCMD care au pierdut procesele in pasul 1a, definitiv si irevocabil, respectiv cu cei care au castigat aceste procese. Colegii care se afla in cea de-a doua categorie trebuie sa achite obligatiile financiare legate de onorariul de succes, pana la 17.09.2012. Acest lucru se poate face la sediul SCMD (zilnic) sau direct la Casa de avocatura, in zilele de marti si joi intre orele 11.000 si 13.00. Pentru cei care au pierdut, Casa de avocatura pregateste actiunea la CEDO. In acest sens, filialele vor contacta membrii lor aflati in situatia respectiva pentru a-i intreba daca doresc sau nu sa promoveze actiunea la CEDO. In cazul in care vor dori, membrii de sindicat vor trebui sa asigure urmatoarele documente pentru dosar, astfel: - imputernicirea avocatiala (se va semna individual la sediul SCMD) - decizia de pensionare sub imperiul Legii nr. 164/2001 sau 179/2004, dupa caz - decizia de recalculare a pensiei - hotararea definitiva si irevocabila de la Curtea de Apel Bucuresti (documetele s-au ridicat centralizat de catre Casa de avocatura) - hotararea instantei de fond (TMB) - taloane pensie: dec 2010 si ian 2011 Parte din documente se afla deja la dosar. Dupa consultarea membrilor SCMD, filialele vor comunica situatia centralizatoare la Departamentul Juridic pana la 10.09.2012. Mentionam faptul ca toti membrii SCMD vor contribui cu sume modice de bani (7-8 lei) pentru acoperirea cheltuielilor de multiplicare a documentelor la Curtea de Apel, respectiv 8-10 lei pentru cheltuieli de birotica legate de pregatitea dosarelor si expedierea lor la CEDO. Aceste sume se vor incasa odata cu semnarea imputernicirilor avocatiale. In masura in care vom primi noi informatii pe aceasta tema, o sa va tinem la curent in mod operativ. Detalii despre aceasta actiune puteti obtine contactand filiala dvs.sau Departamentul Juridic.

joi, 9 august 2012

Model cerere eliberare legitimatii militare rezervist

Comandantului C.M.J. __________ Subsemnatul ­­____________________________________________ (grad, nume si prenume), domiciliat în județul, ______________, localitatea ___________________, str. ___________________________________, nr. _____, bl. ________, sc. ____, et. _____, ap. _______ trecut în rezervă la data de ________________________ din U.M. _____________________, nr. ordin/ decret ______________ data emiterii _______________ ultima funcție deținută __________________________, solicit eliberarea Legitimației Militare pentru cadrele militare în rezervă/retragere, conform cu „Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M. 76 din 13.07.2012, privind instituirea Legitimației Militare pentru cadrele militare în rezervă sau retragere provenite din M.Ap.N.”, publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr.518/26.07.2012. Data Semnătura

marți, 31 iulie 2012

Legitimatii pentru rezervisti militari

Multumim dl. Ministru al Apararii pentru aceast ordin. Carcotasiii vor spune ca se tiparesc "cartoane", da, Ok, dar acest "carton" ne atesta calitatea de militari ai Armatei Romane si ai Romaniei, care daca va fi nevoie (Doamne fereste !!!) vom raspunde chemarii tarii, din respect pentru cei peste 8.500.000 cetateni care au fost la vot si pentru cei alti poate 3.000.000 care din motive obiective nu au putut ajunge la vot (batrani la pat, angajati care le-a fost frica sa voteze pentru un loc de munca care le asigura painea la copii, medicii de la urgente care nu au putut folosi urna mobila, cu toate ca ar fi vrut sa voteze - ex. spitalul de arsi Bucuresti, Sector 1, si altii ...). Eu ca militar si participant in activitatea electorala in sectie de votare sunt mandru de cetatenii acestei tari iar pentru cei care sunt mai naivi din fire (in afara de conationalii unguri care au alte interese) care inca mai cred in minciunile fostului presedinte, ma rog la Dumnezeu sa-i ierte ca nu stiu ce au facut ! Ordin privind instituirea legitimatiei pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere provenite din Ministerul Apararii Nationale nr. 76 din 13 iulie 2012 ( Publicat in Monitorul Oficial nr. 518 din 26.07.2012 ) Avand in vedere dispozitiile art. 26 si 100 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare, ministrul apararii nationale emite prezentul ordin. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Se instituie legitimatia pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere pensionari militari, provenite din Ministerul Apararii Nationale, denumita in continuare legitimatie. (2) Legitimatia se emite si pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere, fosti pensionari militari de invaliditate din cauza unor accidente in serviciu ori a unor boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat. Art. 2. - Legitimatia se emite in scopul facilitarii accesului in spatiile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, destinate serviciilor medicale, refacerii capacitatii de munca sau cazarii, precum si activitatilor recreative, sportive si culturale, in conditiile stabilite prin actele normative specifice in domeniu. Art. 3. - Legitimatia certifica provenienta cadrului militar din Ministerul Apararii Nationale, gradul militar si functia avute la data trecerii in rezerva sau direct in retragere. Art. 4. - Legitimatia este compusa din doua file confectionate din carton plastifiat in exterior, cu dimensiunile standard si culoarea legitimatiei militare pentru cadrele militare in activitate, cuprinzand datele din modelul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. CAPITOLUL II Emiterea si evidenta legitimatiilor la trecerea in rezerva sau direct in retragere Art. 5. - Emiterea legitimatiei se face, la solicitarea cadrelor militare, de catre structura care initiaza trecerea in rezerva sau direct in retragere, concomitent cu celelalte demersuri pe linie de personal efectuate la incheierea raporturilor de serviciu cu Ministerul Apararii Nationale. Art. 6. - Legitimatia se inmaneaza titularului, in cadru solemn, odata cu comunicarea ordinului/decretului de trecere in rezerva sau direct in retragere. Art. 7. - Evidenta legitimatiilor se tine nominal, pe serii si numere, in registre ale caror modele sunt similare celor pentru evidenta legitimatiilor cadrelor militare in activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane in Armata Romaniei", aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2002*, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre: ___________ *Ordinul nr. M.105/2002 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala. a) unitatea emitenta, pentru cadrele militare care se trec in rezerva sau direct in retragere din unitatea respectiva; b) centrele militare pe raza carora domiciliaza respectivele cadre militare trecute in rezerva sau direct in retragere. Art. 8. - In termen de 30 de zile de la data trecerii in rezerva sau direct in retragere, unitatile militare comunica, in scris, situatia legitimatiilor eliberate urmatoarelor structuri: a) centrelor militare pe raza carora domiciliaza posesorii acestora; b) Directiei calitatea vietii personalului, numai pentru cadrele militare trecute direct in retragere. CAPITOLUL III Emiterea si evidenta legitimatiilor pentru cadrele militare aflate in rezerva sau in retragere Art. 9. - (1) Pentru cadrele militare prevazute la art. 1, aflate deja in rezerva sau in retragere la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, emiterea legitimatiei se face, la solicitarea scrisa a acestora, de catre centrele militare pe raza carora domiciliaza respectivele cadre militare. (2) In termen de 30 de zile de la data emiterii legitimatiei pentru cadrele militare in retragere, precum si la scoaterea din evidenta ca rezervisti si trecerea in retragere, centrele militare au obligatia de a comunica, in scris, Directiei calitatea vietii personalului situatia legitimatiilor emise. Art. 10. - Evidenta legitimatiilor prevazute la art. 9 se tine de catre centrele militare emitente, in registre ale caror modele sunt similare celor pentru evidenta legitimatiilor cadrelor militare in activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane in Armata Romaniei", aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. CAPITOLUL IV Dispozitii finale Art. 11. - (1) Legitimatia i se retrage titularului in urmatoarele situatii: a) in situatia degradarii militare, renuntarii la cetatenia romana sau retragerii cetateniei romane; b) la preschimbarea legitimatiei. (2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. a), legitimatia poate fi retrasa de catre centrul militar pe raza caruia domiciliaza cadrul militar in rezerva sau in retragere, cu avizul organului de specialitate care asigura asistenta juridica a respectivului centru militar. Art. 12. - Legitimatiile pierdute sau furate vor fi declarate nule si publicate in Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, cheltuielile fiind suportate de catre titularul legitimatiei. Art. 13. - (1) Regulile de completare a legitimatiei sunt similare celor pentru completarea legitimatiilor cadrelor militare in activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane in Armata Romaniei", aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, adaptate la specificul modelului legitimatiei. (2) Pentru functiile care nu sunt libere la publicare se vor inscrie echivalentele acestora, stabilite conform reglementarilor in vigoare. Art. 14. - Cererile privind necesarul de legitimatii se transmit, ierarhic, de catre structurile emitente Directiei calitatea vietii personalului, pana la sfarsitul lunii august, pentru anul urmator. Art. 15. - Fondurile destinate confectionarii legitimatiilor se prevad in proiectul de buget de catre directorii programelor majore/ordonatorii de credite si se repartizeaza Centrului tehniceditorial al armatei, in calitate de utilizator de credite. Art. 16. - Tiparirea si numerotarea legitimatiilor se realizeaza de catre Centrul tehnic-editorial al armatei, pe baza solicitarilor transmise de Directia calitatea vietii personalului. Art. 17. - Aplicarea timbrului sec si difuzarea imprimatelor legitimatiilor catre emitenti se asigura prin grija Directiei calitatea vietii personalului. Art. 18. - Seful Directiei personal si mobilizare si seful Directiei calitatea vietii personalului pot emite, in comun, precizari pentru punerea in aplicare a prezentului ordin. Art. 19. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ministrul apararii nationale, Corneliu Dobritoiu Bucuresti, 13 iulie 2012. Nr. M.76. ___________ *)Anexa este reprodusa in facsimil. Anexa Legitimatia pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere provenite din Ministerul Apararii Nationale - model -

marți, 24 iulie 2012

Felicitari, multa sanatate si respectul nostru pentru dl.general-locotenent Constantin CROITORU

Informez cu deosebita placere colegii care si-au desfasurat activitatea sau sunt in activitate in Fortele Aeriene si pe cei care l-au cunoscut pe domnul general, un om deosebit care face cinste Armatei Romane. Felicitari, sanatate si putere de munca domnule general !!! Lt.col.(r)ing. Constantin PATRASCU Secretar SCMD Ilfov. "La sediul Ambasadei Italiei a avut loc ieri, 19 iulie a.c. un eveniment important: Prezentarea formaţiei de acrobaţie a Forţelor Aeriene Italiene, FRECE TRICOLORI, ce au susţinut în zilele de 21 şi 22 iulie un super-show aerian pe aeroportul Băneasa. Invitat de onoare la eveniment, domnul general-locotenent(r) Constantin Croitoru, fostul Şef al Statului Major al Forţelor Aeriene Române, a primit din partea Preşedintelui Italiei, decoraţia STEAUA SOLIDARITĂŢII ITALIENE în grad de MARE OFIŢER, distincţie oferita de E.S.Mario Cospito,ambasadorul Italiei la Bucureşti. Ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa formaţiei de acrobaţie aeriană FRECCE TRICOLORI, a domnului general locotenent Cârnu Fănică, Seful Statului Major al Fortelor Aeriane Romane precum şi a altor importante personalitati ale ambelor tari."

miercuri, 23 mai 2012

Un articol care merita citit !

Accesati http://www.ionpetrescu.ro/2012/05/21/generalul-iordache-olarunu-va-voi-vota-si-va-dispretuiesc/ Multa sanatate si putere de munca Dl. General Iordache Olaru !

joi, 5 aprilie 2012

A T E N T I E - procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei

Au trecut cam neobservate și necomentate deciziile 223 şi 224 pronunţate, în 13 martie 2012, de  Curtea Constituţională, în temeiul art.146 lit.d) din Constituţie, asupra excepţiilor de neconstituţionalitate, referitoare la dispoziţiile art. 259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat că dispoziţiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei". Conform alin.2 al articolului 259 din legea 95/2006, “pentru pensionari contributia datorată de acestia se aplică numai la veniturile din pensiile care depășesc limita supusă impozitului pe venit, se calculează pentru diferența între cuantumul pensiei și această limită și se virează odată cu plata drepturilor banești asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi”. Probabil că nu se vor grăbi să dea înapoi banii reținuți ilegal.  M-am adresat casei sectoriale de pensii a M.Ap.N.  cu o cerere pentru  a mi se restitui sumele încasate ilegal, după un model conceput de un coleg și postat mai jos:
 http://www.pesurse.ro/#/2012/3/14/curtea-constituional-a-decis-c-plata-mrirea-impozi/
 
DOMNULE DIRECTOR,Subsemnatul, ___________ cu domiciliul în ______, cod ____, str. ____, nr. __, bl__, sc. __, ap. __, tel. ________ , cu ultimul loc de muncă la U.M. ________, dosarul de pensie nr. _____, mandat _______, având în vedere Deciziile nr. 223 şi 224 pronunţate în data de 13.03.2012 de către Curtea Constituţională  referitoare la dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii „care sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5% se aplică numai veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei” vă rog să dispuneţi:
-      ca din luna aprilie 2012 această contribuţie să fie calculată şi reţinută numai pentru veniturile din pensie care depăşesc 740 de lei;
-      restituirea în luna aprilie 2012 a sumelor reţinute nelegal, indexate corespunzător, astfel:
Sumă lunară reţinută = 740 lei x 5,5% = 40,70 lei
 

 
Anul Luna Suma IPC Suma actualizată
2011 Ianuarie 40.70 lei 103.38 42.08 lei
Februarie  40.70 lei 102.59 41.75 lei
Martie 40.70 lei 101.98 41.51 lei
Aprilie 40.70 lei 101.31 41.23 lei
Mai  40.70 lei 101.10 41.15 lei
Iunie 40.70 lei 101.39 41.27 lei
Iulie 40.70 lei 101.75 41.41 lei
August 40.70 lei 102.10 41.55 lei
Septembrie 40.70 lei 102.31 41.64 lei
Octombrie 40.70 lei 101.66 41.38 lei
Noiembrie 40.70 lei 101.24 41.20 lei
Decembrie 40.70 lei 101.00 41.11 lei
2012 Ianuarie 40.70 lei 100.64 40.96 lei
Februarie  40.70 lei 100.00 40.70 lei
Martie 40.70 lei 100.00 40.70 lei
TOTAL 619.64 lei
 
Faţă de cele solicitate vă rog să dispuneţi.
Grad ______ (r) semnătura                                                                             data
                             Nume


                                   
Domnului director al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerul Apărării Naţionale