joi, 5 aprilie 2012

A T E N T I E - procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei

Au trecut cam neobservate și necomentate deciziile 223 şi 224 pronunţate, în 13 martie 2012, de  Curtea Constituţională, în temeiul art.146 lit.d) din Constituţie, asupra excepţiilor de neconstituţionalitate, referitoare la dispoziţiile art. 259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat că dispoziţiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei". Conform alin.2 al articolului 259 din legea 95/2006, “pentru pensionari contributia datorată de acestia se aplică numai la veniturile din pensiile care depășesc limita supusă impozitului pe venit, se calculează pentru diferența între cuantumul pensiei și această limită și se virează odată cu plata drepturilor banești asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi”. Probabil că nu se vor grăbi să dea înapoi banii reținuți ilegal.  M-am adresat casei sectoriale de pensii a M.Ap.N.  cu o cerere pentru  a mi se restitui sumele încasate ilegal, după un model conceput de un coleg și postat mai jos:
 http://www.pesurse.ro/#/2012/3/14/curtea-constituional-a-decis-c-plata-mrirea-impozi/
 
DOMNULE DIRECTOR,Subsemnatul, ___________ cu domiciliul în ______, cod ____, str. ____, nr. __, bl__, sc. __, ap. __, tel. ________ , cu ultimul loc de muncă la U.M. ________, dosarul de pensie nr. _____, mandat _______, având în vedere Deciziile nr. 223 şi 224 pronunţate în data de 13.03.2012 de către Curtea Constituţională  referitoare la dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii „care sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5% se aplică numai veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei” vă rog să dispuneţi:
-      ca din luna aprilie 2012 această contribuţie să fie calculată şi reţinută numai pentru veniturile din pensie care depăşesc 740 de lei;
-      restituirea în luna aprilie 2012 a sumelor reţinute nelegal, indexate corespunzător, astfel:
Sumă lunară reţinută = 740 lei x 5,5% = 40,70 lei
 

 
Anul Luna Suma IPC Suma actualizată
2011 Ianuarie 40.70 lei 103.38 42.08 lei
Februarie  40.70 lei 102.59 41.75 lei
Martie 40.70 lei 101.98 41.51 lei
Aprilie 40.70 lei 101.31 41.23 lei
Mai  40.70 lei 101.10 41.15 lei
Iunie 40.70 lei 101.39 41.27 lei
Iulie 40.70 lei 101.75 41.41 lei
August 40.70 lei 102.10 41.55 lei
Septembrie 40.70 lei 102.31 41.64 lei
Octombrie 40.70 lei 101.66 41.38 lei
Noiembrie 40.70 lei 101.24 41.20 lei
Decembrie 40.70 lei 101.00 41.11 lei
2012 Ianuarie 40.70 lei 100.64 40.96 lei
Februarie  40.70 lei 100.00 40.70 lei
Martie 40.70 lei 100.00 40.70 lei
TOTAL 619.64 lei
 
Faţă de cele solicitate vă rog să dispuneţi.
Grad ______ (r) semnătura                                                                             data
                             Nume


                                   
Domnului director al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerul Apărării Naţionale