marți, 31 iulie 2012

Legitimatii pentru rezervisti militari

Multumim dl. Ministru al Apararii pentru aceast ordin. Carcotasiii vor spune ca se tiparesc "cartoane", da, Ok, dar acest "carton" ne atesta calitatea de militari ai Armatei Romane si ai Romaniei, care daca va fi nevoie (Doamne fereste !!!) vom raspunde chemarii tarii, din respect pentru cei peste 8.500.000 cetateni care au fost la vot si pentru cei alti poate 3.000.000 care din motive obiective nu au putut ajunge la vot (batrani la pat, angajati care le-a fost frica sa voteze pentru un loc de munca care le asigura painea la copii, medicii de la urgente care nu au putut folosi urna mobila, cu toate ca ar fi vrut sa voteze - ex. spitalul de arsi Bucuresti, Sector 1, si altii ...). Eu ca militar si participant in activitatea electorala in sectie de votare sunt mandru de cetatenii acestei tari iar pentru cei care sunt mai naivi din fire (in afara de conationalii unguri care au alte interese) care inca mai cred in minciunile fostului presedinte, ma rog la Dumnezeu sa-i ierte ca nu stiu ce au facut ! Ordin privind instituirea legitimatiei pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere provenite din Ministerul Apararii Nationale nr. 76 din 13 iulie 2012 ( Publicat in Monitorul Oficial nr. 518 din 26.07.2012 ) Avand in vedere dispozitiile art. 26 si 100 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare, ministrul apararii nationale emite prezentul ordin. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Se instituie legitimatia pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere pensionari militari, provenite din Ministerul Apararii Nationale, denumita in continuare legitimatie. (2) Legitimatia se emite si pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere, fosti pensionari militari de invaliditate din cauza unor accidente in serviciu ori a unor boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurarilor sociale de stat. Art. 2. - Legitimatia se emite in scopul facilitarii accesului in spatiile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, destinate serviciilor medicale, refacerii capacitatii de munca sau cazarii, precum si activitatilor recreative, sportive si culturale, in conditiile stabilite prin actele normative specifice in domeniu. Art. 3. - Legitimatia certifica provenienta cadrului militar din Ministerul Apararii Nationale, gradul militar si functia avute la data trecerii in rezerva sau direct in retragere. Art. 4. - Legitimatia este compusa din doua file confectionate din carton plastifiat in exterior, cu dimensiunile standard si culoarea legitimatiei militare pentru cadrele militare in activitate, cuprinzand datele din modelul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. CAPITOLUL II Emiterea si evidenta legitimatiilor la trecerea in rezerva sau direct in retragere Art. 5. - Emiterea legitimatiei se face, la solicitarea cadrelor militare, de catre structura care initiaza trecerea in rezerva sau direct in retragere, concomitent cu celelalte demersuri pe linie de personal efectuate la incheierea raporturilor de serviciu cu Ministerul Apararii Nationale. Art. 6. - Legitimatia se inmaneaza titularului, in cadru solemn, odata cu comunicarea ordinului/decretului de trecere in rezerva sau direct in retragere. Art. 7. - Evidenta legitimatiilor se tine nominal, pe serii si numere, in registre ale caror modele sunt similare celor pentru evidenta legitimatiilor cadrelor militare in activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane in Armata Romaniei", aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2002*, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre: ___________ *Ordinul nr. M.105/2002 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala. a) unitatea emitenta, pentru cadrele militare care se trec in rezerva sau direct in retragere din unitatea respectiva; b) centrele militare pe raza carora domiciliaza respectivele cadre militare trecute in rezerva sau direct in retragere. Art. 8. - In termen de 30 de zile de la data trecerii in rezerva sau direct in retragere, unitatile militare comunica, in scris, situatia legitimatiilor eliberate urmatoarelor structuri: a) centrelor militare pe raza carora domiciliaza posesorii acestora; b) Directiei calitatea vietii personalului, numai pentru cadrele militare trecute direct in retragere. CAPITOLUL III Emiterea si evidenta legitimatiilor pentru cadrele militare aflate in rezerva sau in retragere Art. 9. - (1) Pentru cadrele militare prevazute la art. 1, aflate deja in rezerva sau in retragere la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, emiterea legitimatiei se face, la solicitarea scrisa a acestora, de catre centrele militare pe raza carora domiciliaza respectivele cadre militare. (2) In termen de 30 de zile de la data emiterii legitimatiei pentru cadrele militare in retragere, precum si la scoaterea din evidenta ca rezervisti si trecerea in retragere, centrele militare au obligatia de a comunica, in scris, Directiei calitatea vietii personalului situatia legitimatiilor emise. Art. 10. - Evidenta legitimatiilor prevazute la art. 9 se tine de catre centrele militare emitente, in registre ale caror modele sunt similare celor pentru evidenta legitimatiilor cadrelor militare in activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane in Armata Romaniei", aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. CAPITOLUL IV Dispozitii finale Art. 11. - (1) Legitimatia i se retrage titularului in urmatoarele situatii: a) in situatia degradarii militare, renuntarii la cetatenia romana sau retragerii cetateniei romane; b) la preschimbarea legitimatiei. (2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. a), legitimatia poate fi retrasa de catre centrul militar pe raza caruia domiciliaza cadrul militar in rezerva sau in retragere, cu avizul organului de specialitate care asigura asistenta juridica a respectivului centru militar. Art. 12. - Legitimatiile pierdute sau furate vor fi declarate nule si publicate in Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, cheltuielile fiind suportate de catre titularul legitimatiei. Art. 13. - (1) Regulile de completare a legitimatiei sunt similare celor pentru completarea legitimatiilor cadrelor militare in activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane in Armata Romaniei", aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.105/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, adaptate la specificul modelului legitimatiei. (2) Pentru functiile care nu sunt libere la publicare se vor inscrie echivalentele acestora, stabilite conform reglementarilor in vigoare. Art. 14. - Cererile privind necesarul de legitimatii se transmit, ierarhic, de catre structurile emitente Directiei calitatea vietii personalului, pana la sfarsitul lunii august, pentru anul urmator. Art. 15. - Fondurile destinate confectionarii legitimatiilor se prevad in proiectul de buget de catre directorii programelor majore/ordonatorii de credite si se repartizeaza Centrului tehniceditorial al armatei, in calitate de utilizator de credite. Art. 16. - Tiparirea si numerotarea legitimatiilor se realizeaza de catre Centrul tehnic-editorial al armatei, pe baza solicitarilor transmise de Directia calitatea vietii personalului. Art. 17. - Aplicarea timbrului sec si difuzarea imprimatelor legitimatiilor catre emitenti se asigura prin grija Directiei calitatea vietii personalului. Art. 18. - Seful Directiei personal si mobilizare si seful Directiei calitatea vietii personalului pot emite, in comun, precizari pentru punerea in aplicare a prezentului ordin. Art. 19. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ministrul apararii nationale, Corneliu Dobritoiu Bucuresti, 13 iulie 2012. Nr. M.76. ___________ *)Anexa este reprodusa in facsimil. Anexa Legitimatia pentru cadrele militare in rezerva sau in retragere provenite din Ministerul Apararii Nationale - model -

marți, 24 iulie 2012

Felicitari, multa sanatate si respectul nostru pentru dl.general-locotenent Constantin CROITORU

Informez cu deosebita placere colegii care si-au desfasurat activitatea sau sunt in activitate in Fortele Aeriene si pe cei care l-au cunoscut pe domnul general, un om deosebit care face cinste Armatei Romane. Felicitari, sanatate si putere de munca domnule general !!! Lt.col.(r)ing. Constantin PATRASCU Secretar SCMD Ilfov. "La sediul Ambasadei Italiei a avut loc ieri, 19 iulie a.c. un eveniment important: Prezentarea formaţiei de acrobaţie a Forţelor Aeriene Italiene, FRECE TRICOLORI, ce au susţinut în zilele de 21 şi 22 iulie un super-show aerian pe aeroportul Băneasa. Invitat de onoare la eveniment, domnul general-locotenent(r) Constantin Croitoru, fostul Şef al Statului Major al Forţelor Aeriene Române, a primit din partea Preşedintelui Italiei, decoraţia STEAUA SOLIDARITĂŢII ITALIENE în grad de MARE OFIŢER, distincţie oferita de E.S.Mario Cospito,ambasadorul Italiei la Bucureşti. Ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa formaţiei de acrobaţie aeriană FRECCE TRICOLORI, a domnului general locotenent Cârnu Fănică, Seful Statului Major al Fortelor Aeriane Romane precum şi a altor importante personalitati ale ambelor tari."