joi, 9 august 2012

Model cerere eliberare legitimatii militare rezervist

Comandantului C.M.J. __________ Subsemnatul ­­____________________________________________ (grad, nume si prenume), domiciliat în județul, ______________, localitatea ___________________, str. ___________________________________, nr. _____, bl. ________, sc. ____, et. _____, ap. _______ trecut în rezervă la data de ________________________ din U.M. _____________________, nr. ordin/ decret ______________ data emiterii _______________ ultima funcție deținută __________________________, solicit eliberarea Legitimației Militare pentru cadrele militare în rezervă/retragere, conform cu „Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M. 76 din 13.07.2012, privind instituirea Legitimației Militare pentru cadrele militare în rezervă sau retragere provenite din M.Ap.N.”, publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr.518/26.07.2012. Data Semnătura